ท่อกลมGI 2" x 1.6 มม.

ท่อกลมซิงค์ ทำมาจากนำเหล็กสังกะสีมาตัดลิต ขึ้นรูปท่อ และพ่นซิงค์กลบ แนวเชื่อมด้านนอก ที่มีการผลิตและซื้อขายในตลาดทั่วไป ความหนาของสังกะสีที่เคลือบจะอยู่ระดับ 60-100 g/m²

ขอใบเสนอราคา
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

ขอใบเสนอราคา

ท่อกลมGI 2" x 1.6 มม.

  • ทำมาจากนำเหล็กสังกะสีมาตัดลิต ขึ้นรูปท่อ และพ่นซิงค์กลบ
  • ความหนาของสังกะสีที่เคลือบจะอยู่ระดับ 60-100 g/m²