ตัวซี ซิงค์ 4" x 2.0 มม.

เหล็กตัวซี ชุบกัลวาไนซ์ เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้าง โดยตัวเหล็กทำมาจาก เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขึ้นรูป เป็นรูปเหล็กตัวซี คงทนไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

ขอใบเสนอราคา

ตัวซี 4" x 2.0 มม.

  • ตัวเหล็กทำมาจาก เหล็กชุบกัลวาไนซ์
  • คงทนไม่เป็นสนิม 
  • ง่ายต่อการติดตั้ง