ไวด์แฟลงจ์ 8" x 4" (200 x 100)

เหล็กไวด์แฟลงจ์ WF เด่นชัดคือขนาดท่อนกลางยาวกว่าปีก จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา

ขอใบเสนอราคา
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

ขอใบเสนอราคา

ไวด์แฟลงจ์ 8" x 4" (200 x 100)

  • ขนาดท่อนกลางยาวกว่าปีก 
  • ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา