แบนตัด 9" x 1/8 หุน

เหล็กแบนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความหนา เท่ากันตลอดทั้งเส้น แข็งแรง มีความเหนียว ทนแรงยืดพับได้ดี มีขนาดให้เลือกหลากหลาย การนำไปใช้งาน เหล็กแบน นิยมนำไปใช้งานหลากหลาย เหมาะสำหรับงานเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างทั่วไป เช่น งานเชื่อมทำ เหล็กดัด งานฝาท่อ งานกลึง งานชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

ขอใบเสนอราคา
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

ขอใบเสนอราคา

แบนตัด 9" x 1/8 หุน

  • เหล็กแบนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความหนา เท่ากันตลอดทั้งเส้น
  • แข็งแรง มีความเหนียว ทนแรงยืดพับได้ดี
  • นิยมนำไปใช้งานหลากหลาย เหมาะสำหรับงานเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างทั่วไป เช่น งานเชื่อมทำ เหล็กดัด งานฝาท่อ งานกลึง