เหลี่ยมตัน 3 หุน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน มีเนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งาน หน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก

ขอใบเสนอราคา
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

ขอใบเสนอราคา

เหลี่ยมตัน 3 หุน

  • เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 
  • ใช้กับงานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก