บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด เป็นบริษัทขายปลีกและขายส่งเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด เป็นบริษัทขายปลีกและขายส่งเหล็กรูปพรรณทุกชนิดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่ 2536 ซึ่งเกิดจากความสนใจและศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณในขณะนั้นของ นาย สุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์ ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจอันได้มาซึ่งผลกำไรและความเจริญก้าวหน้าในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ในอนาคต จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งและเปิดบริษัท ตะวันเมทัล จำกัด ขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าจากขนาดเล็ก ๆ ก่อนและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาและขยายกิจการจนเติบใหญ่อย่างในทุกวันนี้

ชื่อบริษัท บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน 10/03/2536
ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000.00
ที่ตั้ง 203,205 ซอยเอกชัย 132 ถนนเอกชัย บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
วัตถประสงค์ จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
กรรมการ นาย สุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์